موضع منطقی ومردم مداری پلیس راهنمائی ورانندگی نسبت به عدم اجرای همیشگی زوج وفرد

اخیرابراساس اعلام جراید مقامات پلیس راهنمائی ورانندگی موضع خوب وقابل انتظاری نسبت به موضوع غیرعادلانه طرح زوج وفرد خودروها تاپایان سال گرفته اند.که قابل تقدیر وتشکر است.هرگز غیر ازمواقع اضطراراجرای این طرح به نفع مردم وامنیت روحی وروانی انها نیست .وحتی فاصله طبقاتی نیز درشهروپایتخت بسیار نمایان تر جلوه گری خواهد کرد.چرا که خیلی از تهرانی های عزیز بیش از یک خودرو ودارای طرح ترافیک سالیانه(شدوآمد)می باشند.وغیره وازطرفی پرداخت عوارض ومالیات خودروها نیزبه به بی اعتمادی به این مقوله ها تبدیل خواهد شد.

/ 1 نظر / 12 بازدید