روز جهانی ارتحال فاطمه دخت پیامبر گرامی تسلیت باد-او به همه مسلمین جهان تعلق دار

 

 
 
 
………………………………………………………………………………………
 
 
دادم دل شب غسل و نمودم کفنش/ در خاک سپردم منِ دل خون، بدنشتشییع کنندگان زهرا آن شب / من بودم و زینب و حسین و حسنش
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
بر عالمیان رحمت رحمان زهراستدر هر دو جهان سرور نسوان زهراست

نوری که دهد شاخه طوبی از اوست

کوثر که خدا گفته به قرآن زهراست

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

یا علی رفتم بقیع اما چه سود / هر چه گشتم فاطمه آنجا نبود

یا علی قبر پرستویت کجاست / آن گل صدبرگ خوشبویت کجاست

هر چه باشد من نمک پرورده ام / دل به عشق فاطمه خوش کرده ام

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تا که پرسیدم ز منطق، عشق چیست

در جوابم اینچنین گفت و گریست

لیلی ومجنون همه افسانه اند

عشق تفسیری ز زهرا (س)وعلیست(ع)

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

باد پاییزی اگر برگ خزان را می برد

مهر زهرا هم گناه شیعیان را می برد . . .

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

بانو نمی یابیمت ، اما کنار تو گریه مرسوم است ، مگر می توان پهلوی تو بود و

شکسته نبود . نام خود را خصم ، داغ ننگ زد / دید بار شیشه داری ، سنگ زد

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

گرچه مظلومی مولا سندی معتبر است این سند ثابت و امضا شده با میخ در است.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

سرفصل کتاب آفرینش زهراست

روح ادب وکمال و بینش زهراست

روزی که گشایند در باغ بهشت

مسئول گزینش و پذیرش زهراست

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

بریزم اشک غم ، از دیده بر رخسار مادر جان

بنالم در عزایت بادل افکار مادر جان

یه یاد آرم از آن ساعت که با پهلوی بشکسته

کشیدی ناله در بین در و دیوار مادر جان

از آن غصب فدکوز بردن حیدر سوی مسجد

مرا دیگر نباشد طاقت گفتار مادر جان . . .

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

منم زینب که بی دلدار مانده ست

به قلبم خون به چشمم خار مانده است

نگاهم خیره میماند همیشه

به آن خونی که به دیوار مانده است . . .

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

الا ای چاه یارم را گرفتند / گلم ، باغم ، بهارم را گرفتند

میان کوچه ها با ضرب سیلی / همه دار و ندارم را گرفتند . . .

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

/ 0 نظر / 9 بازدید