پندی از امام علی (ع)

امام علی(ع) می‌فرمایند: « تعجب می‌کنم از مردمی که از طعام به خاطر ترس از ضررش پرهیز می‌کنند، ولی از گناهان از بیم دوزخ احتراز نمی‌نمایند».
 
به گزارش جهان به نقل از ایسنا، امیرالمومنین (ع) با اظهار تعجب از عملکرد افرادی که تنها به ظاهر وقایع توجه می‌کنند، می‌فرمایند: در شگفتم از کسانی که بنده‌ها را به مال خود خریداری می‌کنند، ولی آزادگان را با عمل نیک و احسان خود نمی‌خرند و دلشان را بدست نمی‌آورند.

سپس فرموده‌اند: همانا خیر و شر جز به مردم شناخته نمی‌شود، پس هرگاه خواستی خیر را بشناسی، خوبی کن تا اهل خیر را بشناسی و هرگاه خواستی شر را بشناسی، بدی کن تا اهل شر را بشناسی.

حق سنگین است اما گوارا ، باطل سبک است، اما در کام چون سنگی خارا.
/ 0 نظر / 11 بازدید