شعر نوروزی

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

در گوش من صحیفه تبریک عید گفت ..........

 

.سالی دگر زعمر تو ای بی خبر گذشت

 

نشگفته غنچه های بهار و امید و عشق

 

دیدی که عمر همچو نسیم سحر گذشت ؟.

 

 روح کهن نه تازه شود با حلول عید

 

 راح کهن بیار که آبم ز سر گذشت

 

 تبریک نیست , تسلیت است اینکه دوست را 


گویی: خوشا ز عمر تو سالی دگر گذشت

/ 0 نظر / 9 بازدید