مردی از جنس طلا

بنی آدم اعضای یکدیگرند                                                که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار                                             دگر عضوها را نماند قرار

 

او مردی از جنس سختی ها و تلاش و از وادی ایمان و اعتقاد و تلاش گری بی وقفه در جهت ادای وظیفه ی انسانی است و در حال جهاد با نفس و پدری به مفهوم واقعی است این مرد را به نام برات قدیری که حدود چهل و نه سال از عمر او می گذرد در روستای انار مشگین شهر سراغ میدهند به واسطه مشیت الهی همسر این مرد دچار بیماری از نوع ام اس گردیده است و از عنفوان جوانی با این بیماری دست به گریبان است این مرد در کنار پرستاری از همسرش  چهار فرزند به خانه بخت فرستاده است او که نمادی از جنس طلا و جواهر نام گرفته است مدام در کنار کارهای سخت کشاورزی و باغ داری و آبیاری و دام داری نزدیک به پانزده سال وحتی بیشتر است مثل مادر از همسر خود مراقبت ویژه ای به عمل می آورد و در این راه هیچ گونه تردیدی تاکنون به او راه نیافته است در دنیایی که ماشین و تکنولوژی  انقلاب صنعتی، جنگ نرم افزارها که بین انسان ها و عواطف و احساسات فاصله انداخته و صفای و صمیمیت آن ها را به یغما برده است کمتر کسی را مثل او در وفاداری به همسر و هم نوع خود با همه سختی های کاری و زندگی میتوان سراغ گرفت.

  کار او را جز فدای خود و ایثار واقعی نمیتوان گفت او شبانه روز در جهت فراهم آوردن آرامش و صمیمیت در تلاش است و علیرخم پیشنهاد ازدواج مجدد از طرف همسر بیمارش هرگز به این موضوع نمی اندیشد و صلابت و استواری مفهوم واقعی درس زندگی را به همه مردان و زنان روزگار آن خطه سرسبز زمزمه میکند.

 

خداوندا به بیماراو شفا و به صلابت و استواری آن مرد اجر و برکت عطا بفرما

 

    آمین

 

/ 0 نظر / 12 بازدید