افتخار دیگری ازفرزندان علمی روستای اونار.

بدینوسیه کسب مقام سوم  چهارمین جشنواره بین اللمللی (درانتظار صبح )توسط خانم مهندس زهرا صمدزاده که باشرکت کشورهای خارجی درتهران محل دانشکده هنر ومعماری دانشگاه عالی سوره یرگزار شده بود.به ایشان وخانواده محترم وتمام اندیشمندان خطه سر سبز سبلان وتمام اساتید محترم نامبرده دردانشگاه دولتی تبریزتبریک عرض می نمائیم .امید است با انتشار چنین اخبار علمی وپژوهشی بتوانیم ضمن ادای وظیفه به جامعه علمی کشور باعث ایجاد انگیزش لازم دردانش آموخته گان ودانش آموزان مستعد علمی روستای اناروسایرین درمنطقه مشگین شهر باشیم .

/ 0 نظر / 12 بازدید