طرح زوج وفرد خودروها به ضرر خوروسازان وبه نفع بیمه ودریافت کنندگان عوارض ومالیات

این طرح برای بسیاری ازمردم که بیش ازیک خودرو ندارند.محدویت ایجاد کرده است .چرا که خیلی ازمردم درنقاط مرفه نشین تهران به تعداد اعضای خانواده خود خودرودارند.وزوج وفرد برای این افراد معنی ندارد.با ادامه این طرح خوروسازان نیز به نحوی با رکود بازار فروش مواجه خواهند شد.

/ 0 نظر / 7 بازدید