خلیج فارس به روایت اسناد امریکائی

نسخه چاپیارسال به دوستان
درج نام خلیج فارس بر روی مدال سربازان آمریکایی+عکس

خبرگزاری فارس:در مدالی که به پاس خدمت در منطقه به نظامیان آمریکایی اهدا می شود، رسما نام خلیج فارس به عنوان منطقه خدمتی نظامیان برگزیده درج شده است.


به گزارش خبرگزاری فارس، خلیج فارس همیشه نامی بوده است که همواره از سوی معتبر ترین منایع رسمی در تمامی دوران های تاریخی مورد تصریح قرار گرفته است.
با این حال طی چند سال گذشته برخی رسانه های غربی و به خصوص رسانه های آمریکایی تلاش گسترده ای را برای تحریف نام خلیج همیشه فارس آغاز کرده اند.
نکته جالب این جا است که که در تمامی منابع رسمی دولتی و نظامی آمریکا بر درستی نام خلیج فارس صحه گذاشته شده است.
در تصویر فوق نیز مدالی که به پاس خدمت در منطقه خلیج فارس به نظامیان آمریکایی اهدا می شود را می بینید که در آن رسما نام خلیج فارس به عنوان منطقه خدمتی نظامیان برگزیده درج شده است

/ 0 نظر / 12 بازدید