زندگی چیست ؟

     

زندگی چیدن سیبی است که باید چید و رفت " زندگی تکرار پاییزی است که باید دید و رفت " زندگی رودی است جاری " هر که اومد کوزه ای شادمان پر کرد و مشتی اب نوشیده و رفت " قاصدک این کوی خانه به دوش روزگار "کوچه گردیهای خود را زندگی نامید و رفت

/ 0 نظر / 9 بازدید