دنیا عوض شده است .

آیین عشق بازی دنیا عوض شده است / یوسف عوض شده است زلیخا عوض شده است

سر همچنان به سجده فرو برده ام ولی / در عشق سالهاست که فتوی عوض شده است

خو کن به قایقت که به ساحل نمیرسیم / خو کن که جای ساحل و دریا عوض شده است

آن    باوفا     کبوتر جلدی   که پر کشید / اکنون     به خانه    آمده اما عوض شده است

حق داشتی مرا نشناسی به هر طریق / من همچنان   همانم و دنیا عوض شده است

/ 0 نظر / 10 بازدید